lu.se

Byggnadsmaterial

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Göran Fagerlund

Professor emeritus

Kontakt (LUCAT)

Forskningsområde

Jag har inte någon officiell roll i avdelningens forskningsverksamhet, men deltar i planering, och initiering av projekt inom område beständighet/livslängd.

Curriculum vitae

Publikationer: LUP / SwePub

Min bakgrund

Född 1937
1962 Civilingenjör väg-och vattenbyggnad KTH
1973 Doktorsexamen avd. byggnadsmaterial LTH
1962-1967 Byggnadskonstruktör vid konsultföretag i Stockholm
1967-1974 Forskare vid avd. byggnadsmaterial LTH
1974-1979 Forskare vid Cement och Betonginstitutet, CBI
1979-1989 Chef forskning och utveckling vid Cementa AB
1989-2002 Professor och ledare av avd. byggnadsmaterial LTH
2002- Professor emeritus


Min egen forskningsverksamhet under två perioder vid LTH har främst varit inriktad på: (1) frostnedbrytning och isbildning i porösa material, (2) livslängdsberäkning av frostutsatta konstruktioner, (3) reparationsteknik, (4) samspel mellan materials porositet och deras mekaniska egenskaper, (5) höghållfast betong.

Min mer omfattande forskning vid CBI avsåg: (1) slaghållfasthet hos betong, (2) fukt i golv på mark, (3) frostnedbrytning av betong med eller utan porös ballast, (4) frostprovningsteknik, (5) vakuumbehandlingens mekanik.

Min verksamhet vid Cementa avsåg främst att leda utveckling av nya bindemedel. Fyra nya cementtyper och en tillverkningsprocess togs fram: (1) Anläggningscementet, (2) flygaskacementet Skövde Std M, (3) slaggcementet ”Massivcement”, (4) snabbcementet Slite SH, (5) kromatreducering av all svensk cement. Informationsmaterial om betongs beständig-het, om vinterbetong och om samspel mellan material och produktion utarbetades.

Sidansvarig: Heidi Francke