lu.se

Byggnadsmaterial

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Katja Fridh

Universitetslektor, Tekn. Dr / Studierektor

Telefon: 046-22 23323 
E-post: katja.fridh(at)byggtek.lth.se

Forskningsområde 

Jag disputerade på en avhandling om hur inre frostskador i betong uppkommer och har fortsatt med denna forskning, bl a genom doktoranderna Martin Rosenqvist som undersöker frostskador i vattenkraftdammar och Martin Strand som studerar saltfrostnedbrytning hos betong med nya bindemedel.

Under de senaste åren har jag även intresserat mig mer och mer för karbonatisering hos betong; detta har man tidigare bara sett som ett problem eftersom det leder till armeringskorrosion, men idag är fokuset till viss del ändrat mot att betong under brukstiden tar upp koldioxid, vilket gör att betongens klodioxid-belastning kan minskas något.

Publikationer: LUP / SwePub

Undervisning

Jag håller kursen "Betong i ett livscykelperspektiv" samt är programledare på Väg-och-vattenbyggnadsprogrammet.

Sidansvarig: Heidi Francke