lu.se

Byggnadsmaterial

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Personal på Byggnadsmaterial

Se även i LUCAT

NamnTitelTelefon/Mobil
Stefan Backeforskningsingenjör

046-222 74 16; 0705-577415

Göran Fagerlund
professor emeritus046-222 45 14
Maria Fredriksson univ.lektor046-222 74 12
Katja Fridh
univ.lektor (tjänstledig)  046-222 33 23, 0703-294756
Manouchehr Hassanzadeh gästprofessor0706-472526
Peter Johansson
Avd.chef / univ.lektor046-222 73 62
Sanne Johansson
univ.lektor (tjänstledig)046-222 31 00
Oskar Linderothdoktorand046-222 92 22
Lars-Olof Nilsson
professor emeritus 046-222 74 08
Paulien Strandbergforskare 046-222 42 60
Lars Wadsöprofessor / stf. avdelningschef046-222 95 92; 0705-596989
David Wahlbom           doktorand046-222 74 09
Magnus Åhs
univ.lektor046-222 49 20
Sidansvarig: Johanna Kruse