lu.se

Byggnadsmaterial

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Fullskale- och fältförsök

Vi har regelbundet projekt där vi bygger upp konstruktionsdelar, antingen i vår labhall eller i något av de klimatrum som vi har del i i huset. 

Vi arbetar även med fältförsök i samarbete med byggföretag eller företag som äger byggnader (t ex kraftindustrin). Vi har kapacitet att genomföra temperatur-, fukt- och defornationsmätningar i stor skala i fält eller i våra egna lokaler.

Full scale testing

Sidansvarig: Johanna Kruse