lu.se

Byggnadsmaterial

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Sorption-och transportlab

Vi har omfattande utrustning för mätning av fukttekniska egenskaper, bl.a. tre DVS sorptionsvågar, kalibreringsutrustning för RF-givare, och koppar för diffusionskoefficientsmätningar.

Sorption and transport laboratory

Sidansvarig: Johanna Kruse