lu.se

Byggnadsmaterial

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Värmetekniskt lab

Förutom våra kalorimetrar – som kan användas för att t ex följa smältprocesser – har vi ett instrument för mätning av värmeledningsförmåga, värmekapacitet och värmediffusivitet (HotDisk 1500).

Thermal properties laboratory

Sidansvarig: Johanna Kruse