lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Byggdoks databaser

Avdelning Byggnadsmaterial har med hjälp av Halmstads högskolebibliotek återskapat Byggdoks databaser efter nedläggningen 2006/07.

BYGGDOK Kunskapsbank 1966-2006 

Sedan 1 juni 2010 finns databasen åter fritt tillgänglig med sökbart innehåll av drygt en kvarts miljon ämnesindexerade referenser inom fastighet-, bygg- och miljöområdet.

Stora delar av källmaterialet, såsom beskrivning över databaserna inkl. listor i detalj över alla tidskrifter och organisationer som bevakades, har tack vare Internet Archive kunnat återställas i original.

De finns samlade på Byggdoks webbplats under resp flik som även uppdaterats nyligen.

Om databasen resp Innehåll och källor

Sidan ändrad 18 februari 2011 av  Helena Klein