lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Helena Klein

Administratör

OBS! Jag arbetar inte längre på LTH, utan kan numera nås på Historiska museet vid Lunds universitet där jag arbetar som arkivarie. 

Tills vidare finns denna webbsida kvar, eftersom projektet "Arvet efter Byggforskningsrådet", fick en fortsättning i och med ansökan till Energimyndigheten 2015/2016. Alla rapporterna i R-serien utg. 1970-1994 har nu skannats, drygt 2.500 st. 

Länk till 2658 BFR skrifter i Gupea e-arkivPressmeddelande av Göteborgs univ. 2017-01-20  

Tyvärr har den s k tvåpostmodellen i Libris försvårat att hitta dem, eftersom det inte syns direkt i den tryckta posten att samma rapport har skannats och även finns fritt tillgängligt i PDF. Därför var det viktigt att skapa en guide som kan underlätta en del. Att söka i Gupea har sina begränsningar tyvärr, men att bläddra fungerar bra, t ex via årtal och titel t ex.

Info: https://www.renoveringsinfo.se/forskning/arvet-efter-bfr-skanning-av-r-serien/25

Web: http://www.renoveringscentrum.lth.se/fou-projekt/arvet-efter-bfr-digitaliseringsprojekt/

Guide: Sök 2.600 BFR rapporter med hjälp av massa länkar och skärmdumpar (2017-03-16)  

Libris-post: Digitaliserade BFR rapporter [Elektronisk resurs]


Tidigare projekt och uppdrag på LTH 

SBUF-projektet: "Arvet efter Byggforskningsrådet 1942-2000 - BFR skrifterna"  

Under perioden juni 2012 – maj 2013 arbetade jag 25% av min arbetstid i ett projekt finansierat med bl.a. stöd från SBUF. Projektet gick ut på att samla Byggforskningsrådets hela skriftutgivning i en webbdatabas kopplad till Libris bibliotekskatalog. Genom kopplingen till Libris ges en framtidssäker tillgång till BFR-rapporterna genom biblioteken och med infogade sammanfattningar hämtade ur de omfattande och välindexerade  ”Skriftutgivningarna”, samtidigt som rapporterna blir sökbara via Google-indexeringen.

Dessutom skannades ett urval av BFR skrifter till PDF, närmare 138 st som det fanns ekonomiskt utrymme för. De praktiska förutsättningarna fanns då LTH:s bibliotek - genom tid. byggbiblioteket  - fick erbjudandet att överta den kompletta BFR-samlingen när Byggdok lades ner 2003/2004.

Byggdok databas återskapad

Med teknisk hjälp och support av Halmstad Högskolebibliotek -  kunde den tidigare databasen och webbportalen Byggdok via Byggtorget återskapas som:  "BYGGDOK Kunskapsbank 1966-2006" så att den finns uppe igen på webben sedan 1 juni 2010, som en helt fri tillgänglig söktjänst. Även om den inte uppdateras längre så är den fortfarande användbar, då den var närmast heltäckande t o m årsskiftet 2006/2007, se innehållsbeskrivningen för detaljerad täckning och söktips. 

Kort om min bakgrund

Tidigare under åren 2008-2013, tjänstgjorde jag de övriga 50%  som bibliotekarie / Libris-katalogisatör på Asienbiblioteket vid Centrum för Öst- och Sydostasienstudier. Men eftersom det inte var hållbart i längden att parallellt skifta mellan två halvtidsjobb, fick jag chansen att istället pröva under 1 år med att ordna och förteckna institutionsarkiv på universitetsarkivet (Arkivcentrum Syd), både på plats och i programmet Visual Arkiv.

Pga intresse passade jag på att skapa en Wikipedia sida om tekn dr Åke Holmberg som donerade hela sitt bibliotek inkl fotoalbum av LTHs uppbyggnad under åren 1963-1965, som numera finns på Arkivcentrum Syd.

Under åren 1990-2006, arbetade jag på institutionsbiblioteket för byggavdelningarna i V-huset, som 2007 omorganiserades och integrerades med tre andra avd.bibliotek till det nuvarande V-husets bibliotek

Via Wayback Machine (www.archive.org), arkiveras praktiskt nog webbsidor fr slutet av 1990-talet, bl a (PDF skannat):

Arbetet med länksamlingen ledde till mycket, bl a inbjudan att hålla en presentation av "CER: A Handy Tool for the Civil Engineer" på en forskarkonferens i Montreal 1998 som också resulterade i två tidskriftsartiklar samt webbuppdrag om Civil Engineering modul till Chalmers Into Info program (Educate) m.m.

Sidansvarig: Johanna Kruse