lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Projektet Arvet efter BFR

I juni 2012 påbörjades ett SBUF-projekt, med målet att öka tillgängligheten till alla publikationer som utgavs av Byggforskningsrådet, BFR (1960-2000), samt föregångarna Statens kommitté resp. Statens nämnd för byggnadsforskning (1942-1960) i en webbaserad databas som även skulle kopplas till LIBRIS nationella bibliotekskatalog. Samtidigt skulle man dra nytta av all den information som finns i form av korta referat och sammanfattningar genom dess Skriftutgivningar (publikationsregister) och påbörja digitalisering genom att inskanna ett mindre urval skrifter till PDF.

Nu 1 år senare har detta genomförts:

Arvet efter Byggforskningsrådet 1942-2000 – BFR skrifterna är namnet på den webbaserade databasen som skapats i FileMaker med direktlänkning tillLIBRIS. Innehållet är exakt 4.383 poster varav flertalet har försetts med korta referat och sammanfattningar. Halmstad högskolebibliotek har utvecklat databasen liksom tidigare med: Byggdok 1966-2006. Enklare URL = bibweb.hh.se/Byggforskningen

BFR skrifterna i olika rapportserier har sammanställts i detalj, och ämnesvis täcker de hela spektrat av byggande och samhällsplanering i mycket vid bemärkelse. Alltifrån smala forskningsrapporter och doktorsavhandlingar finns till mer breda handböcker och informationsskrifter riktade till både bransch och allmänhet. Många skrifter är även publicerade på engelska och andra språk. Digitalisering och inskanning till PDF av ett mindre urval efterfrågade skrifter har påbörjats som grund för ev. fortsättning.

BFR skriftutgivningar utgivna 1969-1994 med referat och sammanfattningar till varje enskild skrift, inkluderar också all forskning och utveckling som finansierats med FoU-stöd från Byggforskningen, men som istället utgivits av högskolor som bl a Chalmers, KTH, LTH, LTU, etc., samt flera olika fristående institut. Alla 24  inkl register 1944-1968 är nu online tillgängliga i PDF-format, klickbara för snabbsök även direkt via webbdatabasen.

Byggforskningens historia kan man nu ta del av online i PDF i två mycket läsvärda och intressanta böcker (T-skrifter som utgavs med anledning av 50-årsjubileet 1992) som också har inskannats och finns att ladda ner både via Libris och webbdatabasen under fliken: BFR skriftserier samt här på projektets hemsida. Ett annat intressant tidsdokument med många kända namn är konferensen Byggforskning 68.  

Slutredovisning av SBUF Informationsprojekt för period 2012 - maj 2013. 

Digitalisering av ett urval skrifter

138 skrifter i PDF  - utgivna 1944-1996 i blandade ämnen för fri nedladdning - länkade till Libris nationella bibliotekskatalog. 

OBS! Engelsk översättning är under planering.

Sidan uppdaterad 1 juni 2013 av Helena Klein 

BFR skrifter i PDF

Lista BFR skrifter i PDF

Skrivits om projektet

ByggtjänstPM 2013:2 (s. 9)

Svensk Byggtjänst webb 1/3

Byggindustrin 2013:4 (s. 8)

Energi & Miljö 2013:1 (s. 12)