lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Publikationer före 1976

Tidigare rapporter och avhandlingar före 1976 publicerades i en samlad rapportserie utgiven av dåvarande Institutionen för byggnadsteknik. I Libris finns de tillgängliga på biblioteken - ISSN: 0346-864X.

De som listas här är utgivna på avd. Byggnadsmaterial. De som är länkade har inskannats till PDF för fri nedladdning.

Utg.årRapportFörfattareTitel
1966Bulletin nr 1 (Lic.)Halvorsen, Ulf AKorrosion och kalkurlakning vid sprickor i betongkonstruktioner
1968Bulletin nr 3 (Lic.)Nielsen, AndersByggnadsmaterials reologi : problemsammanställningar och litteratur
1968Bulletin nr 4 (Lic.)Nielsen, AndersKrypning hos högtrycksånghärdad gasbetong
1969Intern rapport (ex.arb.)Burström, Per Gunnar ; Carlsson, Lars ; Mattisson, Lars-GöranUndersökning av möjligheten att använda krossat material istället för naturgrus vid betongtillverkning
1966Intern rapport nr 2 (ex-arb.)Ahlgren, LennartGrundläggande lagar för fuktvandring i porösa byggnadsmaterial
1967Intern rapport nr 3Ahlgren, LennartUppföljning av uttorkningsförloppet hos golvbetong
1967Intern rapport nr 4Nielsen, AndersOrienterande undersökning av krypning hos högtrycksånghärdad gasbetong
1968Intern rapport nr 5Nielsen, AndersOrienterande undersökning av krypning under uttorkning hos högtrycksånghärdad gasbetong
1968Intern rapport nr 6Nielsen, AndersLättbetong internationellt sett - Engelska forskningsinstitut : Intryck från London 27-30 maj 1968
1968Intern rapport nr 7 (ex.arb.)Cronström, Örjan ; Forssander, TomUndersökning av polyetylenglykolstabiliserat trä
1971Rapport nr 22-Beständighet, reologi, fukt : en redovisning till Statens råd för byggnadsforskning över forskningen vid avd. Byggnadsmateriallära, LTH åren 1968-1971
1971Rapport nr 23 (ex.arb.)Hellsten, Mikael ; Toolanen, BengtTrä impregnerat med polyetylenglykol och melaminharts
1972Rapport nr 26Fagerlund, GöranSamband mellan porositet och materials mekaniska egenskaper
1972Rapport nr 29Bergström, Sven G m flSamband mellan struktur och egenskaper hos byggnadsmaterial : slutrapport till Styrelsen för Teknisk Utveckling över studier vid Byggnadsmateriallära, LTH]
1972Rapport nr 30Fagerlund, GöranSpröda porösa byggnadsmaterials frostbeständighet i relation till deras struktur - teori och experiment -
1972Rapport nr 32 (ex.arb.)Boija, Jan ; Larsson, Per-Robert ; Sandberg, BengtEgenskapernas variation med djupet hos ensidigt vakuumbehandlade plattor av stor tjocklek
1972Rapport nr 33-Examensarbeten 1966-71 : Sammanställning av examensarbeten utförda vid Byggnadsmateriallära, LTH
1972Rapport nr 34 (diss.)Fagerlund, GöranKritiska vattenmättnadsgrader i samband med frysning av porösa och spröda material
1972Rapport nr 36 (diss.)Ahlgren, LennartFuktfixering i porösa byggnadsmaterial
1973Rapport nr 40Fagerlund, GöranSignificance of critical degrees of saturation at freezing of porous and brittle materials : contribution to ACI-symposium "Durability of concrete", Ottawa, October 1973
1973Rapport nr 41Fagerlund, GöranMethods of characterization of pore structure : 3 contributions to RILEM committee : "Pore structure and properties of materials"
1974Rapport nr 42Fagerlund, GöranNon-freezable water contents of porous building materials.
1973Rapport nr 44Fagerlund, GöranInfluence of pore structure on shrinkage, strength and elastic moduli
1974Rapport nr 50Sandin, KennethFukt- och temperaturundersökning i Vadstena klosterkyrka
1974Rapport nr 53 (ex.arb.)Linge, MauritzKalkavfärgning, genomfärgad puts, målning på puts utomhus
1975Rapport nr 65 (ex.arb.)Svensson, Göran ; Mattiasson, Lars-Peder Fiberförstärkning av gips
1976Rapport nr 70Modéer, Matz ;Petersson, Per-ErikBrottmekanisk modell för beräkning av sprickutbredning i betong
1971Rapport nr?- Symposium om fuktforskning : Lund, 20-21 januari 1971 : sammanfattningar
Sidansvarig: Heidi Francke