lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Rapportserie TVBM

Byggnadsmaterials rapportserie sedan 1976 (ISSN:0348-7911):
TVBM-1000
(Doktorsavhandlingar) 
TVBM-3000
 (Licentiatuppsatser och Forskningsrapporter)
TVBM-5000 (Examensarbeten)
TVBM-7000 (Interna rapporter)

De registreras i både LUP (Lunds univ. publ.databas) som senare överförs till nationella SwePub för svensk vetenskaplig publicering. Flertalet finns även på bibliotek, se Librisnationella bibl.katalog.

Publikationer före 1976 finns listade i serie utg. av dåvarande institutionen för Byggnadsteknik.

Sidansvarig: Helena Klein