lu.se

Denna sida på svenska This page in English

"Selected Landmark Papers" från BML!

En kommitté inom ACI, American Concrete Institute, har valt ut ett litet antal artiklar som är "landmärken" inom betongmaterial-området sedan 1940. En av de tretton artiklarna kommer från Avd. Byggnadsmaterial vid Lunds Tekniska Högskola! 

Artiklarna beskrivs att ha "significantly influenced the field of concrete and cement-based materials over the years".

Listan över de tretton artiklarna varav artikeln från BML är följande:

Cement and Concrete Research, V. 6(6), Hillerborg, A., Modeer, M., and Peterson, P.E., “Analysis of Crack Formation and Crack Growth in Concrete by Means of Fracture Mechanics and Finite Elements”, pp. 773-781, 1976

Se även i biblioteket.

Sidansvarig: Johanna Kruse