lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Tidigare Examensarbeten

Tidigaste examensarbeten listade 1966-87 (innan TVBM-5000 serien)  

En sammanställning med referat av 21 utvalda examensarbeten 1966-1971 finns publicerade i Rapport 33 utg. av Inst för Byggnadsteknik, Lund, 1972. 

OBS! De som inte har publicerats i rapportserien: Inst för Byggnadsteknik 1966-1976 resp i  TVBM-5000 serie - kan beställas direkt från Universitetsarkivet på Arkivcentrum Syd. Uppge ACS och boxnr vid ev. beställning till E-post: universitetsarkivet [at] legal.lu.se 

På begäran har ex-jobb nr 44 inskannats till PDF :  "S:t Petrikyrkan Malmö : sprick- och rörelsemätningar i samband med trafikomläggning

ÅrEx-arbTitelHandedareNrPlac ACS
1966Ahlgren, Lennart Grundläggande lagar för fuktvandring i porösa byggnadsmaterial (Int rapp 2)Sven G Bergström01ACS B 1 F:1
1968Andersson, Georg / Andersson, Kaj / Lönnberg, BenthInverkan av skillnader mellan blandningskonsistens och gjutningskonsistens hos betong (exjobb 1 med uppföljn 1971, se nr 10))Sven G Bergström04ACS B 1 F:1
1968Cronström, Örjan / Forssander, TomUndersökning av polyetylenglykolstabiliserat trä (Int rapp 7)Anders Nielsen03ACS B 1 F:1
1969Eriksson, Lennart / Gustafsson, JanInventering av långtidsdeformationer i träbjälklag Anders Nielsen06ACS B 1 F:2
1969Burström, Per Gunnar / Mattisson, Lars-Göran / Carlsson, LarsUndersökning av möjligheten att använda krossat material i stället för naturgrus vid betongtillverkning (Int rapp )Göran Fagerlund05ACS B 1 F:1
1970Mattsson, Per-Olof / Mazlumolhosseini, MahmoodRestaureringsteknisk undersökning av byggnadsminnet Månstorps gavlarSven G Bergström, Göran Fagerlund1ACS B 1 F:3
1970Hedlund, Per-Erik / Willner, AndersKorrosion på grund av HC1 från PVC-bränderSven G Bergström & Leif Erlandsson 4ACS B 1 F:3
1970Altahr-Cederberg, Mauritz / Danielsson, HansKrypförsök med trä - en jämförelse mellan konstruktionsvirke och helrent virkeAnders Nielsen ; Sture Åkerlund 2ACS B 1 F:3
1970Nilsson, Christer / Persson, Jan-Åke SKrypförsök med trä under sorptionAnders Nielsen 3ACS B 1 F:3
1970Heiksson, Gerhard / Gustavsson, Peter En beskrivning av makro- och mikrostruktur hos några träbaserade byggnadsmaterialAnders Nielsen, Leif Erlandsson 5ACS B 1 F:3
1970Edvall, Claes / Persson, Bertil (redan exjobb i VA)Sprickbildning i förankrade cementstabiliserande lagerSven G Bergström, Anders Nielsen 7ACS B 1 F:4
1971Wallin, Kjell-Åke Träs krypning vid konstant klimat : litteraturinventeringAnders Nielsen 17ACS B 1 F:6
1971Hedin, Hans / Strand, Carl Henning Krypning hos plastbetongAnders Nielsen 9ACS B 1 F:4
1971Hartwig, AnitaSpricköverbryggande skikt Sven G Bergström, Per-Olof Mattsson 6ACS B 1 F:4
1971Nordbäck, Lars-Olof Kalibreringsarbete och kontrollmätningar med utrustning för bestämning av fukttillstånd i betongLennart Ahlgren 13ACS B 1 F:6
1971Albing, Mats / Bergqvist, Staffan / Moberg, RolandInverkan av skillnader mellan blandningskonsistens och gjutningskonsistens hos betong (exjobb 2 med uppföljn fr 1968, se nr 04)Sven G Bergström, Göran Fagerlund 10ACS B 1 F:4
1971Pålsson, Stanley / Hansson, HjörturMaterialproblem vid betonggjutning vintertidSven G Bergström, Per-Olof Mattsson 12ACS B 1 F:5
1971Sandin, Kenneth / Söderberg, RuneFiberarmerad betongGöran Fagerlund, Lars-Göran Mattisson 14ACS B 1 F:6
1971Hellsten, Mikael / Toolanen, BengtTrä impregnerat med polyetylenglykol och melaminharts ( Int rapp 23) Anders Nielsen 8 ACS B 1 E:1
1971Sahlström, Bengt / Törner, Cecil j:r En beskrivning av makro- och mikrostruktur hos några gasbetong och tegelsorter bland byggnadsmaterial Göran Fagerlund, Leif Erlandsson 11ACS B 1 F:5
1971Hyllander, AndersDatorprogram för beräkning av temperaturförlopp i hårdnande betong och gjutning på kallt underlagJohan Claesson (mat.fysik)-ACS B 1 F:12
1972Boija, Jan / Lassen, Per / Sandberg, BengtEgenskapernas variation med djupet hos ensidigt vakuumbehandlade plattor av stor tjocklek ( Int rapp 23) Sven G Bergström, Lars-Göran Mattisson 16ACS B 1 E:2
1972Kero, LeifPlaster i byggnadstekniken Per-Olof Mattsson 18ACS B 1 F:6
1972Sunden, Torbjörn / Öster, Stig-Olof Plastimpregnering av asbestcementLars-Göran Mattisson 19ACS B 1 F:6
1972Flodin, Nils / Lövgren, Håkan / Lövgren, Sten Glasfiberarmerad betong med polymer Lars-Göran Mattisson 20ACS B 1 F:7
1972Ardevall, Bo / Holmqvist, Rickard Material för lantbruksbyggnaderSven G Bergström, Per-Olof Mattsson 22ACS B 1 F:7
1972Berander, Anders / Tiderström. Bo Bestämning av fukttillstånd under täta skikt på betongLennart Ahlgren 23ACS B 1 F:7
1972Manengen, Steinar / Ekström, Sten Analys av hårdnad betongSven G Bergström, Göran Fagerlund, Lennart Ahlgren 24ACS B 1 F:7
1972Sigurdsson, GylfiSamband mellan vattencementtal, betongålder och hydratationsgradenGöran Fagerlund 25ACS B 1 F:7
1973Bojesson, Ingvar / Jakobsson, Leif Undersökning av polymerimpregnerat tegel och kalksandsten Plastimpregnerat tegelLars-Göran Mattisson 26ACS B 1 F:8
1973Sigurjonsson, SnorriFuktgivares saltberoende Kenneth Sandin 27ACS B 1 F:8
1973Linge, MauritzKalkavfärgning, genomfärgad puts, målning på puts utomhus (Int rapp 53)Lars-Olof Nilsson 29ACS B 1 E:3
1974Petersson, GaryUndersökning av funktionen hos golvlim i fuktig och alkalisk miljöLars-Olof Nilsson 30ACS B 1 F:8
1974Stridh, Åke / Östlund, StureInventering av skador på fogmassor i rörelsefogarPer Gunnar Burström 31ACS B 1 F:8
1974Blomsterberg, Åke / Holmberg, Lars-ErikUndersökning av förslag till klassificeringssystem för fogmassorPer Gunnar Burström 32ACS B 1 F:9
1975Mattiasson, Lars-Peder / Svensson, GöranFiberförstärkning av gips (Int rapp 65)Lars-Göran Mattisson 34ACS B 1 E:3
1975Papadogeorgos, GeorgeLim för byggnadsändamål (en litteraturundersökning)Per Gunnar Burström 36ACS B 1 F:9
1976Nimmermark, Sven / Olsson, GöranKrympning, krypning och relaxationsegenskaper hos fogmassor Per Gunnar Burström 37ACS B 1 F:9
1977Hedén, BjörnFukttillståndsförändringar i betongplatta på mark med underliggande värmeisoleringLars-Olof Nilsson 38ACS B 1 F:9
1977Wallin, RonnyPutsers frostbeständighetKenneth Sandin 41ACS B 1 F:10
1978Thomasson, ChristerFuktspärrars fuktgenomsläpplighet och hållfasthetsprov för några golvlimKenneth Sandin 42ACS B 1 F:10
1978Helmersson, HåkanMaterialbrott för olika byggnadsmaterialPer-Erik Petersson 43ACS B 1 F:10
1979Rudbeck, OlofS:t Petrikyrkan Malmö : sprick- och rörelsemätningar i samband med trafikomläggningKenneth Sandin, Leif Erlandsson, Per Nordin 44ACS B 1 F:11
1980Antgren, Marianne / Persson, KerstinByggnadsmaterial inom varvsindustrin: en jämförande studiePer Gunnar Burström, Arne Hillerborg, Öresundsvarvet Landskrona 39ACS B 1 F:10
1981Linder, RolandAlkali-kiselsyra reaktioner i betong Lars-Olof Nilsson 47ACS B 1 F:11
1982Abbas, Sadeghi Fazel / Bedirhan, KaplanPutsunderlagets inverkan på putsegenskapernaKenneth Sandin 54ACS B 1 F:11
1983Andersson, StefanMålad cem-in-wood som fasadskiva Per Gunnar Burström 52ACS B 1 F:11
1983Boström, LarsVissa provningsmetoder för cellulosafiberförstärkt betongManouchehr Hassanzadeh, Per Gunnar Burström 55ACS B 1 F:12
1984Hagthorpe, Frank / Khayyami, AbbasElasticitetsmodul, böjdraghållfasthet och brottenergi hos cementkompositerManouchehr Hassanzadeh, Leif Erlandsson 56ACS B 1 F:12
1987Palzewics-Johansson, Anna Karbonatiseringsprocessen hos kalkputs Kenneth Sandin 60 ACS B 1 F:12
Sidansvarig: Helena Klein