lu.se

Byggnadsmaterial

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Biobaserade byggmaterial VBMN20/TFRP10

Vill du lära dig mer om material som är producerade från trä och växtfibrer? I arbetet med att minska klimatpåverkan från byggprocessen så har dessa material blivit ännu mer aktuella. I kursen Biobaserade byggnadsmaterial får du lära dig om dessa materials uppbyggnads och struktur, vad de har för egenskaper samt hur man kan påverka egenskaper såsom beständighet för nedbrytning och dimensionsstabilitet med olika modifieringstekniker. Vi kommer också prata om dessa materials miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv. Denna kurs kommer därför ge dig fördjupad förståelse kring dessa materials styrkor och begränsningar i olika användningsområden.

 

I kursen ingår flera laborativa moment samt en projektuppgift där varje grupp arbetar med varsitt material och undersöker det ur flera perspektiv.

Sidansvarig: Johanna Kruse