lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Byggnadsmaterial VBMA05

Syfte
Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om byggnadsmaterialens uppbyggnad och viktigaste egenskaper.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

  •          kunna identifiera de vanligaste byggnadsmaterialen
  •          kunna beskriva de vanligaste byggnadsmaterialens uppbyggnad,

              tillverkning och funktionssätt

  •          förstå samband mellan ett materials uppbyggnad och dess egenskaper
  •          känna till några byggnadsmaterials miljöpåverkan

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

  •          kunna identifiera viktiga krav som olika miljöer ställer på

              byggnadsmaterialen

  •          kunna genomföra laborativa moment och utvärdera resultaten av dessa

 

Kursinnehåll

Kursen behandlar huvudsakligen

  •          densitet och porositet och dessa storheters betydelse för

              materialegenskaperna

  •          värme- och fukttekniska egenskaper
  •          beständighet och livslängd hos material i olika miljöer
  •          de vanligaste byggnadsmaterialens uppbyggnad och tillverkning

I kursen ingår två laborationer som genomförs i grupper om max fyra studenter. 


Litteratur

Burström, P.G.: Byggnadsmaterial, 2:a upplagan. Studentlitteratur , 2007, ISBN: 978-91-44-02738-8.

Övningsuppgifter som tillhandahålls under kursens gång.

Kompletterande kursmaterial tillgänglig via kurshemsidan.

Sidansvarig: Heidi Francke