lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Byggnadsmaterial VBMA25

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om byggnadsmaterialens uppbyggnad och viktigaste egenskaper.


Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall studenten

 • kunna identifiera de vanligaste byggnadsmaterialen
 • känna till de flesta byggnadsmaterialens uppbyggnad, tillverkning och funktionssätt
 • förstå hur materialens egenskaper kan påverkas i samband med tillverkning och förädling

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall studenten

 • kunna identifiera viktiga krav som olika miljöer ställer på byggnadsmaterialen
 • kunna göra rimliga materialval och bedöma konsekvenserna av dessa val i olika miljöer och konstruktioner

Kursen behandlar materialens

 • strukturella uppbyggnad på submikro-, mikro- och makronivå samt vissa grundläggande kemiska begrepp
 • densitet och porositet och deras betydelse för egenskaperna
 • värme- och fuktbetingade egenskaper
 • hållfasthets- och deformationsegenskaper
 • beständighet samt egenskaper i samband med höga temperaturer
 • uppbyggnad och tillverkningsprocesser för de viktigaste byggnadsmaterialen

De tre laborationerna utförs i grupper om maximalt fyra studenter och behandlar bla gjutning av betong, värme och fukttransport samt hållfasthet och krypning.

Litteratur

Burström, P.G.: Byggnadsmaterial. Studentlitteratur 2007 - ISBN 978-91-44-02738-8. 
Burström, P.G.: Byggnadsmaterial, övningsbok. Studentlitteratur 2007 - ISBN 978-91-44-02740-1. 

Sidansvarig: Heidi Francke