lu.se

Byggnadsmaterial

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Byggnadsmaterial IBYA VBMA35

Efter genomförd kurs skall studenten

  • kunna identifiera de vanligaste byggnadsmaterialen 
  • känna till de viktigaste byggnadsmaterialens tillverkning, egenskaper och funktionssätt
  • kunna göra rimliga materialval och kunna bedöma konsekvenser av olika val


För godkänd kurs skall studenten 

  • kunna göra enkla värme-, fukt- och hållfasthetsberäkningar för olika material. 
  • kunna förstå samband mellan materialens uppbyggnad och viktigaste egenskaper.
  • kunna göra materialval till enfamiljshus.

Dessa val skall kunna motiveras med hjälp av enklare beräkningar och väl underbyggda resonemang.

Innehåll
Kursen behandlar strukturell uppbyggnad på submikro-, mikro- och makronivå. Densitet och porositet och deras betydelse för materialegenskaperna. Värme- och fuktfrågor. Hållfasthets- och deformationsegenskaper. Beständighetsfrågor. Egenskaper vid höga temperaturer. Provningsmetoder och bedömning av provningsresultat. Tillverkning och egenskaper hos vanliga byggnadsmaterial, som t.ex. betong, stål, tegel och trä.

Litteratur
Burström, P G: Byggnadsmaterial. Studentlitteratur Lund 2007.  2a upplagan.
ISBN: 978-91-44-02738-8
Byggnadsmaterial övningsbok. Studentlitteratur Lund 2007. 2 a upplagan.
ISBN: 978-91-44-02740-1

Sidansvarig: Heidi Francke