lu.se

Välkommen till Byggnadsmaterial

Byggnadsmaterial är en avdelning inom institutionen för Bygg- och miljöteknologi, som forskar och undervisar om de material som används i byggsektorn. Vår forskning är bred och har som huvudmål att studera och förstå processer i material.

Här hittar Du information om oss och vår verksamhet, och Du är varmt välkommen att kontakta oss för ev. frågor och kommentarer.

Använda betongprover

Atmosfärisk korrosion på stålplåt

Lavar på tegel

Lättklinkerblock

Korrosionsprover efter ett år i en hamn

Montering av en sorptionskalorimeter

Slipad betongyta med luftporer

Brottyta tegel

Tegelfasad

Brottyta i cementbruk med brottyta genom ballastkorn

Skivformig rost på spont i hamn

Penicillium-mögel med sporer som är 0,002 millimeter i diameter

Ringporer på en tangentiell yta i kärnved på gran

Träpanel

Upptagning av korrosionsprover i en hamn

Stenull

Senaste publikationerna från Byggnadsmaterial

Kontakt

Postadress: 
Byggnadsmaterial LTH 
Lunds universitet 
Box 118 
221 00 Lund

Besöksadress:
Avd Byggnadsmaterial 
LTH, V-huset, 2 v. 
John Ericssons väg 1 
223 63 Lund

Hämställe: 3

Här hittar ni oss i V-huset.

Greater Bio

Inom projektet Greater Bio, case 7, har forskare Paulien Strandberg-de Bruijn på avdelningen Byggnadsmaterial tittat på olika lokala biomassor och möjligheterna för användning av dessa biomassor i byggnadsmaterial.

Projektet finansierades av Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak. Projekttid 2022-2022.

Projektets hemsida hittar du här;

https://www.gate21.dk/greater-bio/

Där hittar du också mer information om Greater Bios avslutande konferens den 13e september i Albertslund, DK.

”Women Ambassador Creating the Future of Wood Science”

Maria Fredriksson har av The Society of Wood Science and Technology (SWST) blivit utnämnd till ”Women Ambassador Creating the Future of Wood Science”. I en utställning som visas på konferenser runtom i världen under 2022 och 2023 presenteras kvinnliga träforskare. Läs om Marias och de andra ambassadörernas forskning här: https://www.swst.org/wp/careers/women-ambassadors-creating-the-future-of-wood-science/