Hoppa till huvudinnehåll

Projekt Interreg – Power Bio

För att komma i mål med den gröna omställningen måste biomassans roll och funktion utvecklas mer än vad som är fallet idag. Power Bio kommer att stödja den gröna omställningen genom gränsregional marknadsinnovation.

Det dansk-svenska projektet Power Bio ska främja den gröna omställningen genom att öka försörjningstryggheten, mängden biogas samt produktion av biokol och högvärdiga produkter från gräs, tång och halm. Detta genom förbättrande insamlingsmetoder och gränsöverskridande marknadsinnovation.

Aktörerna bakom Power Bio anser att alla typer av biomassa ska ses som värdefulla råvaror och att vi måste lära oss att utnyttja dem så bra som möjligt med hänsyn till både miljö och klimat och i relation till energisystemets funktion, där biogas är en tillgång för att balansera systemet.

Kampen om biomassa kommer att intensifieras i framtiden. Det finns därför inte utrymme för biomassan att ligga och ruttna vid vägkanter och på stränder eller att deponeras eller brännas. Biomassan ska istället användas till både förnybar energiproduktion och för produktion av högvärdiga produkter. Power Bio har det övergripande målet att öka tillgången på biomassa för grön energiproduktion och högvärdiga produkter, genom effektiv användning av oanvänd restbiomassa och halm.

Sidansvarig: linnea.ekman@ebd.lth.se | 2023-06-08