lu.se

Byggnadsmaterial

Lunds Tekniska Högskola

  Välkommen till Byggnadsmaterial

  Byggnadsmaterial är en avdelning inom institutionen för Bygg- och miljöteknologi, som forskar och undervisar om de material som används i byggsektorn. Vår forskning är bred och har som huvudmål att studera och förstå processer i material.

  Här hittar Du information om oss och vår verksamhet, och Du är varmt välkommen att kontakta oss för ev. frågor och kommentarer.

  Använda betongprover

  Atmosfärisk korrosion på stålplåt

  Lavar på tegel

  Lättklinkerblock

  Korrosionsprover efter ett år i en hamn

  Montering av en sorptionskalorimeter

  Slipad betongyta med luftporer

  Brottyta tegel

  Tegelfasad

  Brottyta i cementbruk med brottyta genom ballastkorn

  Skivformig rost på spont i hamn

  Penicillium-mögel med sporer som är 0,002 millimeter i diameter

  Ringporer på en tangentiell yta i kärnved på gran

  Träpanel

  Upptagning av korrosionsprover i en hamn

  Stenull

   

  Senaste publikationerna från Byggnadsmaterial

  Kontakt

  Postadress: 
  Byggnadsmaterial LTH 
  Lunds universitet 
  Box 118 
  221 00 Lund

  Besöksadress:
  Avd Byggnadsmaterial 
  LTH, V-huset, 2 v. 
  John Ericssons väg 1 
  223 63 Lund

  Hämställe: 3

  Här hittar ni oss i V-huset.

  Studenter från Byggnadsmaterial vann pris!

  Lunds Byggmästareklubb delar ut stipendium för bästa examensarbete 2017. Kristian Jansson gratulerar med diplom, blommor och check på 15.000 kronor till stipendiaterna.

  Vinnarna Simon Jepsson och Elin Nyberg på bild tillsammans med examinator Lars Wadsö och Katja Fridh från avdelning Byggnadsmaterial,  Deras arbete "Återvinning av asfalt och betong."