lu.se

Byggnadsmaterial

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen till Byggnadsmaterial

Byggnadsmaterial är en avdelning inom institutionen för Bygg- och miljöteknologi, som forskar och undervisar om de material som används i byggsektorn. Vår forskning är bred och har som huvudmål att studera och förstå processer i material.

Här hittar Du information om oss och vår verksamhet, och Du är varmt välkommen att kontakta oss för ev. frågor och kommentarer.

Använda betongprover

Atmosfärisk korrosion på stålplåt

Lavar på tegel

Lättklinkerblock

Korrosionsprover efter ett år i en hamn

Montering av en sorptionskalorimeter

Slipad betongyta med luftporer

Brottyta tegel

Tegelfasad

Brottyta i cementbruk med brottyta genom ballastkorn

Skivformig rost på spont i hamn

Penicillium-mögel med sporer som är 0,002 millimeter i diameter

Ringporer på en tangentiell yta i kärnved på gran

Träpanel

Upptagning av korrosionsprover i en hamn

Stenull

 

Senaste publikationerna från Byggnadsmaterial

Kontakt

Postadress: 
Byggnadsmaterial LTH 
Lunds universitet 
Box 118 
221 00 Lund

Besöksadress:
Avd Byggnadsmaterial 
LTH, V-huset, 2 v. 
John Ericssons väg 1 
223 63 Lund

Hämställe: 3

Här hittar ni oss i V-huset.

Pedagogiskt pris till avdelningen Byggnadsmaterial!

Maria Fredriksson från fick Studierådet Arkitekturs pedagogiska pris 2019 i samband med Arkitektskolans vårutställning.

(Personer från vänster: Filip Lundquist, Maria Fredriksson, Rickard Ostrand, fotograf: Åsa Nilsson)

WSE2019 i Lund

Den 9-10 Oktober arrangerar Avd. Byggnadsmaterial WSE2019 i Lund! Detta är den femtonde konferensen inom ”Northern European Network for Wood Science & Engineering”. Deadline för registrering och “Extended Abstract” är den 1 Augusti. För mer info, se 
https://www.delegia.com/wse2019.

Välkomna!

Seminarium Biobaserade byggnadsmaterial förr och nu

Den 17 oktober 2019 arrangerar Avdelningen Byggnadsmaterial i samverkan med Uppsala Universitet, Campus Gotland och Hållbart Byggande i Syd ett seminarium om biobaserade byggnadsmaterial i Lund!

Seminariet är kostnadsfritt och finansieras av Riksantikvarieämbetet.

För mer info se;

http://www.byggnadsmaterial.lth.se/biobaserade-byggnadsmaterial/

Välkomna!