lu.se

Byggnadsmaterial

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen till Byggnadsmaterial

Byggnadsmaterial är en avdelning inom institutionen för Bygg- och miljöteknologi, som forskar och undervisar om de material som används i byggsektorn. Vår forskning är bred och har som huvudmål att studera och förstå processer i material.

Här hittar Du information om oss och vår verksamhet, och Du är varmt välkommen att kontakta oss för ev. frågor och kommentarer.

Använda betongprover

Atmosfärisk korrosion på stålplåt

Lavar på tegel

Lättklinkerblock

Korrosionsprover efter ett år i en hamn

Montering av en sorptionskalorimeter

Slipad betongyta med luftporer

Brottyta tegel

Tegelfasad

Brottyta i cementbruk med brottyta genom ballastkorn

Skivformig rost på spont i hamn

Penicillium-mögel med sporer som är 0,002 millimeter i diameter

Ringporer på en tangentiell yta i kärnved på gran

Träpanel

Upptagning av korrosionsprover i en hamn

Stenull

 

Senaste publikationerna från Byggnadsmaterial

Kontakt

Postadress: 
Byggnadsmaterial LTH 
Lunds universitet 
Box 118 
221 00 Lund

Besöksadress:
Avd Byggnadsmaterial 
LTH, V-huset, 2 v. 
John Ericssons väg 1 
223 63 Lund

Hämställe: 3

Här hittar ni oss i V-huset.

Disputation

Oskar Linderoth kommer försvara sin avhandling ”Hydration, pore structure, and related moisture properties of fly ash blended cement-based materials”i V-husets sal V:B den 25:e September kl. 09:15.

Opponent är Professor Klaartje De Weerdt, NTNU.

Här hittar du den elektroniska avhandlingen

Delta via Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/67956125304

WSE2019 i Lund

Konferensen WSE2019 arrangerades av Avd. Byggnadsmaterial i Lund, 9-10 Oktober.
Konferensen hade nästan 100 deltagare och 28 doktorander och unga forskare deltog i kursen dagen innan. Priset för bästa presentation gick till Sophie Füchtner, Köpenhamns Universitet och priset för bästa poster till Werner Berlin, Technische Universität Braunschweig.
Vi ser nu fram emot WSE2020 i Helsingfors, Finland!

Biobaserade Byggnadsmaterial Förr och Nu

Den 17 oktober 2019 arrangerade Avdelningen Byggnadsmaterial i samverkan med Uppsala Universitet, Campus Gotland och föreningen Hållbart Byggande i Syd ett seminarium om Biobaserade Byggnadsmaterial Förr och Nu.

Det blev en mycket inspirerande dag med många kunniga talare. Totalt blev vi 80 personer som samlades på Biskopshuset i Lund; arkitekter, ingenjörer, byggantikvarier, egenföretagare, förvaltare mm.

På bilden syns medarrangör Tekn Dr Kristin Balksten från Uppsala Universitet Campus Gotland.

Pedagogiskt pris till avdelningen Byggnadsmaterial!

Maria Fredriksson från fick Studierådet Arkitekturs pedagogiska pris 2019 i samband med Arkitektskolans vårutställning.

(Personer från vänster: Filip Lundquist, Maria Fredriksson, Rickard Ostrand, fotograf: Åsa Nilsson)